Legea 333 din 2003 (actualizata 2013) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

LEGEA 333 din 2003 (actualizata)

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

CAP. I Dispozitii generale

ART. 1 (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

(2) Paza si protectia se realizeaza prin forte si mijloace militare sau civile, de catre institutiile specializate ale autoritatilor administratiei publice, sau in regim privat, de catre proprietarii sau detinatorii obiectivelor, bunurilor sau valorilor, precum si de catre societatile specializate de paza si protectie.

(Legea 333 din 2003)

Legea 333 din 2003 actualizata

Legea 333 din 2003 actualizata

ART. 2 (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora. (…)

ART. 3 (3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor. (…)

(Legea 333 din 2003 actualizata)

ART. 4 Raspunderea pentru luarea masurilor de asigurare a pazei bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu revine conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1). (…)

ART. 58 Desfasurarea de activitati de paza sau protectie, de proiectare, producere, instalare si intretinere a sistemelor de alarma impotriva efractiei sau a componentelor acestora fara atestat sau fara licenta de functionare prevazuta de lege constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Legea 333 din 2003 – Textul integral

Contact:                   office@evaluatorderisc.ro                                              Tel: 0723 523 259               0723 541 451                          

UA-41285436-1