Analiza de risc la securitatea fizica - Etape de lucru

In functie de obiectul de activitate al unitatii, natura bunurilor detinute, numarul de locatii, masurile de securitate deja implementate si a altor criterii, analiza de risc la securitatea fizica precum si fluxul de lucru prezentat mai jos poate fi usor adaptat conditiilor de lucru existente la fata locului. 


 

1. Contactati RESS. Stabiliti intalnirea cu un evaluator de risc, direct la locatia unde urmeaza a se efectua analiza de risc la securitatea fizica sau la sediul central al unitatii.

2. Detalii preliminare privind analiza de risc la securitatea fizica. Semnarea Acordului de confidentialitate si a Contractului de prestari servicii.

3. Definirea parametrilor care pot genera riscurile la securitatea fizica a unitatii. Stabilirea detaliilor si a documentatiei necesare pentru efectuarea analizei de risc.

4. Identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului unitatii. Factori externi si interni.


 

5. Analiza riscurilor la securitatea fizica si estimarea impactului acestora asupra unitatii de afaceri.

6. Stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor minime de securitate. Calculul gradului de risc si incadrarea acestuia la nivelul corespunzator.

7. Intocmirea raportului de evaluare in urma analizei de risc la securitatea fizica. Prezentarea raportului catre conducatorul unitatii.

8. Re-evaluarea (acolo unde este cazul), completarea, semnarea si inregistrarea grilei de evaluare si a raportului final in urma analizei de risc la securitatea fizica.


 
UA-41285436-1