Analiza de risc la securitatea fizica - Legislatie in domeniu

Detalii de contact:                 office@evaluatorderisc.ro                          Tel: 0723 541 451                0723 523 259                0770 392 224

LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

ART. 2 (1) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite in prezenta lege unitati, sunt obligate sa asigure paza acestora.

Analiza de risc la efractie LegislatieART. 3 (…) (3) La unitatile unde nu este posibila realizarea unui sistem de paza organizat, conducatorii acestora sunt obligati sa execute imprejmuiri, grilaje, obloane, incuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarma sau alte asemenea mijloace necesare asigurarii pazei si integritatii bunurilor.

Textul integral

NORMELE METODOLOGICE de aplicare a Legii 333/20013,

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Art. 2 (1) (…) Unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, (…) indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate în formele prevazute de Lege (…).​

(3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza în conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati (…).

Textul integral

INSTRUCTIUNILE Nr. 9 din 01 februarie 2013

privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica, a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

Art. 4 (1) Analiza de risc la securitatea fizica, (…) se materializeaza prin (…) masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile.

(4) Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii: a) cel putin o data la 3 ani (…); b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate (…); c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Art. 8 (1) Analizele de risc se efectueaza de experti inscrisi în R.N.E.R.S.F. (Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica).

Art. 25 Pentru obiectivele preexistente, evaluarea si cuantificarea factorilor din grila se fac prin aprecierea locala a starii de fapt si prin consultarea contractelor de servicii de paza, transport de valori, monitorizare, instalare si mentenanta a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere in functie si prin verificari functionale ale echipamentelor electronice si dotarilor de protectie mecanofizica.

Textul integral

Detalii de contact:                  office@evaluatorderisc.ro                         Tel: 0723 541 451                0723 523 259                0770 392 224

UA-41285436-1