Hotărârea nr. 877-2014

Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În vigoare de la 20.10.2014
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 20.10.2014.

Versiunea pentru tiparire

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul economiei,
Constantin Niţă
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi
mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor
vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 15 octombrie 2014.
Nr. 877.

Versiunea pentru tiparire

UA-41285436-1