Analiza de risc la securitatea fizica este obligatorie!!!

Efectuarea analizei de risc la securitatea fizica este obligatorie pentru toate societatile comerciale. Conform articolului 2, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii 333 / 2003, toate societăţile "...indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere si modul de deţinere a bunurilor ori valorilor", trebuie sa-si asigure efectuarea unei analize de risc la securitatea fizica, obligatoriu o data la trei ani.


Pentru mai multe detalii privind analiza de risc la securitatea fizică, daţi click pe unitatea care vă interesează:

  Analiza de risc la securitatea fizică - Amanet, exchange       Analiza de risc la securitatea fizică -Săli de jocuri       Analiza de risc la securitatea fizică - Supermarket

 • Unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice

   Art. 8 (din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003)

  Cerinţele minime (obligatorii) pentru unităţile de interes strategic şi obiectivele aparţinând infrastructurilor critice sunt următoarele.

  a) Sistemul de alarmare la efracţie va asigura detecţie perimetrală la nivelul gardului de protecţie a obiectivului, pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu.

  b) Obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.

   

  Tariful pentru analiza de risc la securitatea fizica va fi stabilit în funcţie de:

  – Numarul de locatii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică.

  – Cheltuielile de deplasare.

  – Marimea obiectivului pentru care se doreste efectuarea analizei de risc obligatorii.

  – Masurile de securitate deja implementate.

  – Alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de locatii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică, preţul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la unitatile din alte localitati, inclusiv a celor izolate.

 • Instituţiile de creditare din categoria băncilor

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – Numarul de sucursale pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică.

  – Cheltuielile de deplasare.

  – Alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de agentii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la agentiile din alte localitati, inclusiv a celor din mediul rural.

 • Automatele destinate tranzacţiilor cu numerar - tip ATM (inclusiv a celor de tip 'Cash In'

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de ATM-uri pentru care se analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) acestora – Bucuresti sau in alte localitati;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de ATM-uri pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la ATM-urile din alte localitati, inclusiv a celor din mediul rural.

 • Instituţiile de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi instituţiile financiare nebancare

  Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de agentii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – marimea acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de agentii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la agentiile din alte localitati.

 • Centrele de procesare

  Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de centre pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – marimea acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de centre pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la centrele din alte localitati.

 • Punctele de schimb valutar, casele de amanet, magazinele de comercializare a metalelor pretioase.

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de puncte de lucru pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – suprafata acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de puncte de lucru pentru care se doreste analiza de risc la efractie, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la punctele de lucru din alte localitati.

 • Magazinele de arme si munitii

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de puncte de lucru pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – suprafata acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de puncte de lucru pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la punctele de lucru din alte localitati.

 • Unitatile postale

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de unitati pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – marimea acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de puncte de lucru pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la unitatile din alte localitati, inclusiv a celor mediul rural.

 • Staţiile de comercializare a carburanţilor/combustibililor - tip PECO

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de statii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de statii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la statiile din alte localitati, inclusiv a celor din mediul rural.

 • Spaţiile comerciale cu suprafaţa mai mare de 500 m2

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de puncte de desfacere pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – Bucuresti sau in alte localitati;

  – marimea acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de spatii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizica, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la punctele de desfacere din alte localitati.

 • Sălile şi incintele de jocuri de noroc

  Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de locatii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – adresa/adresele (Bucuresti sau in alte localitati);

  – marimea acestora;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de locatii pentru care se doreste analiza de risc la efractie, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la salile de jocuri din alte localitati, inclusiv a celor din mediul rural.

 • Casieriile furnizorilor de utilităţi

  Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de agentii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – locatia/locatiile (adresa) – (Bucuresti sau in alte localitati);

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de agentii pentru care se doreste Analiza de risc la securitatea fizică, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la agentiile din alte localitati.

 • Spaţii comerciale cu suprafaţa mai mică de 500 m.p., spaţii de depozitare (indiferent de natura bunurilor deţinute), spaţii publice (restaurante, baruri, hoteluri, moteluri, etc.) alte unităţi nenominalizate. care nu fac obiectul cerinţelor minimale impuse de lege, dar care au obligaţia efectuării analizei de risc la securitatea fizică

   Tariful va fi stabilit în funcţie de:

  – numarul de locatii pentru care se doreste analiza de risc la securitatea fizică;

  – adresa (Bucuresti sau in alte localitati);

  – marimea locatiei / locatiilor;

  – masurile de securitate deja implementate;

  – alte criterii de securitate si contractuale.

   Important:

  –       In functie de numarul de unitati pentru care se doreste analiza de risc la efractie, pretul poate fi negociat.

  –       Pentru a obtine o oferta personalizata, va rugam sa completati formularul de la rubrica “Contact”.

  –       Efectuam evaluari si la unitatile/societatile din alte localitati, inclusiv a celor din mediul rural.

Analiza de risc la securitatea fizică - Magazine Analiza de risc la securitatea fizică - DepoziteAnaliza de risc la securitatea fizică - Alte unităţi

You must be logged in to post a comment.

UA-41285436-1